Ελληνική Εταιρεία Κινέζικης Ιατρικής (Ε.Ε.Κ.Ι.)

Η Ελληνική Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Κινέζικης Ιατρικής ιδρύθηκε το 2011 με αφορμή το αυξημένο ενδιαφέρον που παρατηρείται για το σύνολο της Κινέζικης Ιατρικής στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός της Εταιρίας είναι μελέτη και η προώθηση της Κινέζικης Ιατρικής στο σύνολο της. Η εκπαίδευση που παρέχεται μέχρις στιγμής από την Εταιρία, είναι σε μορφή μονοετούς προγράματος για επαγγελματίες υγείας, τριετούς προγράμματος, αυτοτελών επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδες και διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνεται κάθε 1-3 χρόνια από το 2011.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθύνονται σε απόφοιτους και φοιτητές σχολών και Πανεπιστημίων Κινέζικης Ιατρικής του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και σε απόφοιτους και φοιτητές σχολών επαγγελμάτων υγείας του εσωτερικού ή του εξωτερικού (ιατρούς, οδοντιάτρους, φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές) που ενδιαφέρονται για την Κινέζικη Ιατρική. Η Εταιρεία για τα θέματα της Κινέζικης Ιατρικής ακολουθεί τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

 

Μερικοί από τους σκοπούς της Εταιρείας είναι:

 • η μελέτη της Κινέζικης Ιατρικής
 • η προώθηση και διάδοση της Κινέζικης Ιατρικής στην Ελλάδα
 • η προαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των θεραπευτών και εν γένει φίλων της Κινέζικης Ιατρικής
 • η συνεργασία με σχετικούς φορείς, ιδρύματα, πανεπιστήμια, ινστιτούτα κλπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταξίωση και διάδοση της Κινέζικης Ιατρικής
 • η μετάφραση στα Ελληνικά συγγραμμάτων και η ανάπτυξη ιστοσελίδων για την Κινέζικη Ιατρική
 • η μετάφραση όρων της Κινέζικης Ιατρικής στα Ελληνικά
 • η συνεργασία με εκπαιδευτικά κέντρα Κινέζικης Ιατρικής της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εγχειριδίων για την Κινέζικη Ιατρική
 • η έκδοση συγγραμμάτων ή/και βιβλίων σχετικών με την Κινέζικη Ιατρική
 • η ίδρυση σωματείου Κινέζικης Ιατρικής
 • η διεξαγωγή / συμμετοχή σε / εκπόνηση / υλοποίηση / εφαρμογή κλινικών και άλλων μελετών σε θεματικά πεδία σχετιζόμενα με την Κινέζικη Ιατρική
 • διοργάνωση και διεξαγωγής εισηγήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις, συνέδρια εθνικά και διεθνικά