Ελληνική Εταιρεία Κινέζικης Ιατρικής (Ε.Ε.Κ.Ι.)

Η εκπαίδευση στο βελονισμό είναι αρκετά συνδεδεμένη με την αποτελεσματικότητα του. Για αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) πριν αρκετά χρόνια δημιούργησε τα “σημεία αναφοράς για την εκπαίδευση στην παραδοσιακή / συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική: σημεία αναφοράς για την εκπαίδευση στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική”.

Γενικά υπάρχουν 3 επίπεδα εκπαίδευσης που καθορίζουν και την άσκηση του βελονισμού όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

  1. Πολυετής εκπαίδευση του βελονισμού σε Πανεπιστήμιο ή Σχολή βελονισμού με απόκτηση διπλώματος, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, που οδηγεί στην εφαρμογή του βελονισμού και της Ασιατικής Ιατρικής ως ένα αυτόνομο σύστημα υγείας. Οι βελονιστές πρέπει να είναι μέλη σχετικού συλλόγου ή εταιρίας. 
  2. Μονοετής εκπαίδευση του βελονισμού σε προγράμματα βελονισμού που οδηγούν τον επαγγελματία υγείας (ιατρό, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, μαία) στην εφαρμογή του βελονισμού ως «τεχνική» στο εξειδικευμένο κλινικό έργο του κάθε επαγγελματία. Έτσι ο φυσιοθεραπευτής θα αντιμετωπίσει με το βελονισμό μόνο τα φυσιοθεραπευτικά προβλήματα και πχ. όχι τα μαιευτικά, ενώ η μαία θα αντιμετωπίσει με το βελονισμό μόνο τα μαιευτικά προβλήματα και πχ. όχι τα φυσιοθεραπευτικά. 
  3. Ολιγοήμερη εκπαίδευση στην τεχνική της “ξηράς βελόνας” που οδηγούν τον επαγγελματία υγείας (ιατρό, φυσιοθεραπευτή) στην εφαρμογή της τεχνικής της “ξηράς βελόνας” για την αντιμετώπιση κυρίως μυοσκελετικών προβλημάτων. 

  

Ώρες εκπαίδευσης Τίτλος Κλινική εφαρμογή
Εκπαίδευση:

● 3-5 ετών

● 1500 – 3600+ ώρες Ακαδημαϊκή και κλινική εκπαίδευση στο βελονισμό και την Ασιατική Ιατρική. Περιλαμβάνεται εκπαίδευση 450 ωρών επιστημών υγείας και 600 ωρών κλινικής πρακτικής άσκησης

● Επίπεδα πτυχίων: Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό

Αναφορές:

www.who.int

Benchmarks for Training in Traditional Chinese Medicine

Ιατρός Ασιατικής Ιατρικής, πιστοποιημένος – εγγεγραμμένος βελονιστής, διδάκτωρ βελονισμού ή διδάκτωρ βελονισμού & ασιατικής Ιατρικής.

Όλοι όσοι έχουν λάβει πτυχίο/δίπλωμα από διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο Ασιατικής Ιατρικής και έχουν περάσει σχετικές εξετάσεις ικανότητας.

Διατίθενται τρία ακαδημαϊκά πτυχία: Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό

Η Ασιατική Ιατρική είναι ένα πλήρες σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που αρχικά αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα.

Αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας που περιγράφονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας www.who.int

Η Ασιατική Ιατρική περιλαμβάνει μια σειρά από θεραπευτικές προσεγγίσεις:

βελονισμός, βοτανοθεραπεία & διαιτοθεραπεία, θερμοθεραπεία, θεραπεία δια χειρός, θεραπευτική άσκηση, τσι γκονγκ, συμβουλευτική τρόπου ζωής

Εκπαίδευση:

200+ ώρες Ακαδημαϊκής

και κλινικής εκπαίδευση στο βελονισμό και την Ασιατική Ιατρική.

Αναφορές:

www.who.int

Benchmarks for Training in Traditional Chinese Medicine

Ο βελονιστής είναι ένας  επαγγελματίας υγείας (ιατρός, φυσικοθεραπευτής, νοσηλευτής, μαία) που χρησιμοποιεί το βελονισμό ως συμπληρωματική τεχνική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά στους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον βελονισμό ως «τεχνική» στο εξειδικευμένο κλινικό τους έργο, να έχουν τουλάχιστον 200 ώρες εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους. 

Ο ΠΟΥ επίσης συστήνει πως αν ο επαγγελματίας υγείας θέλει να είναι πιστοποιημένος βελονιστής που χρησιμοποιεί τον βελονισμό αυτόνομα και όχι ως συμπληρωματική τεχνική, έξω από το εξειδικευμένο κλινικό τους έργο θα πρέπει να λάβει 1500 ή περισσότερες ώρες εκπαίδευσης στο βελονισμό.

Κυρίως συμπτωματική ανακούφιση και διαχείριση του πόνου με ολιστική προσέγγιση.

Οι εξετάσεις επάρκειας και η κλινική πρακτική διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Εκπαίδευση:

20-40 ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε τοπικές τεχνικές «ξηρού βελονισμού» που διδάσκονται σε 1-2 Σαββατοκύριακα

Φυσικοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν το βελονισμό στη θεραπεία των μυοπεριτονιακών σημείων ενεργοποίησης.

Δεν απαιτούνται εξετάσεις επάρκειας και ικανότητας.

Θεραπεία μυοσκελετικού πόνου

 

Αυτή η κατηγοριοποίηση της εκπαίδευσης και της εφαρμογής του βελονισμού, όπως όλα τα πράγματα δημιουργεί αλλά και λύνει μερικά προβλήματα. Για παράδειγμα λύνει το πρόβλημα που δημιουργείται όταν ένας μη ιατρός έχει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η μητρορραγία, μαθαίνοντας στους επαγγελματίες βελονιστές τις κόκκινες σημαίες (δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις που πρέπει να παραπεμφθούν στον ειδικό ιατρό). Από την άλλη μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα αν ο επαγγελματίας βελονιστής δεν κατανοήσει έγκαιρα αυτές τις κόκκινες σημαίες. 

Επίσης λύνει το πρόβλημα μιας πολυετούς εκπαίδευσης στον βελονισμό σε επαγγελματίες υγείας που πρακτικά δεν επιλέγουν να δαπανήσουν πάνω από 1-2 έτη μή πλήρης εκπαίδευσης. Όμως αυτό αυξάνει την πιθανότητα μη αποτελεσματικής εφαρμογής του βελονισμού, ειδικά σε καταστάσεις όπου δεν σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του κάθε επαγγελματία υγείας (πχ. όταν μια μαία θελήσει να κάνει βελονισμό για μια τενοντίτιδα). 

Τέλος διευκολύνει την εξάπλωση του βελονισμού και της αποτελεσματικότητας του στον μυοπεριτοναϊκό πόνο με την εκπαίδευση στην τεχνική της “ξηρά βελόνας”. Όμως δημιουργεί το πρόβλημα, ότι ασθενείς μπορεί να μείνουν με την εντύπωση ότι ο βελονισμός μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση του πόνου, όταν χρησιμοποιείται η τεχνική της “ξηρά βελόνας” ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές του βελονισμού. 

Η Ελληνική Εταιρία Κινέζικης Ιατρικής (ΕΕΚΙ) στον πυρήνα της απαρτίζεται από επαγγελματίες βελονιστές με την υψηλότερη δυνατή εκπαίδευση στον βελονισμό και της Ασιατικής Ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρέχει εκπαίδευση και στα 3 προαναφερθέντα επίπεδα σπουδών στο βελονισμό υπογραμμίζοντας τα προτερήματα και τα όρια της κάθε εκπαίδευσης. Πιστοποιημένα από την ΕΕΚΙ μέλη της μπορεί να είναι επαγγελματίες βελονιστές με πλήρης σπουδές στον βελονισμό, ή επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικοί) που ασκούν τον βελονισμό ως εξειδίκευση του αρχικού τους επαγγέλματος σε στενό εύρος εφαρμογής. Μέλη της ΕΕΚΙ δεν μπορεί να είναι επαγγελματίες υγείας με ολιγοήμερη εκπαίδευση στον βελονισμό.