Women DAO of Sex

Women DAO of Sex
 • Ημερομηνία:

  1/12/2018 δεύτερο επίπεδο

 • Τοποθεσία:
  • Γραφεία Ε.Ε.Κ.Ι. Παπαδιαμαντοπούλου 52 Ζωγράφου Ιλίσια, 1ος όροφος
 • Κατηγορία:
  • Physical, spiritual and energy practices
 • Πληροφορίες:

  seminars@hccm.gr info@hccm.gr 210.7700.128, 694.805.7898

 

Tao of Love μόνο για γυναίκες.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται μόνο σε γυναίκες που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο του πρώτου επιπέδου.

Εισηγήτρια είναι η Mila Indulen, ψυχοθεραπεύτρια επικεφαλής του “Geisha School” της Λετονίας.


ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Ταοϊστικές σεξουαλικές πρακτικές για τις γυναίκες.


“Από τις μυριάδες των πραγμάτων που έχει δημιουργήσει ο ουρανός, το πιο πολύτιμο είναι ο άνθρωπος.

Από όλα τα πράγματα που προσφέρει ευημερία σε έναν άνθρωπο, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την οικειότητα.

Μέσα σε αυτήν, ακολουθεί τον Ουρανό και αντιγράφει τη Γη, οργανώνει το Γιν και διαχειρίζεται το Γιανγκ.

Εκείνοι που κατανοούν το νόημά του, μπορούν να θρέψουν τη φύση τους και να επεκτείνουν τη ζωή τους, ενώ εκείνοι

που θα χάσουν την πραγματική του αξία, θα προκαλέσουν βλάβη στον εαυτό τους και θα πεθάνουν πρόωρα."

Διδασκαλίες για την αγάπη από τον δάσκαλο Dong Xuan


Βελτίωση της σεξουαλικής ενέργειας των γυναικών.

Η ταοϊστική σεξουαλική τέχνη είναι μια παράδοση που υπάρχει περισσότερο από πέντε χιλιάδες χρόνια και γνωρίζει τα μυστικά των αρσενικών και θηλυκών πολλαπλών οργασμών.

Οι ταοϊστικές μέθοδοι του λεγόμενου "Ovarian Kung Fu" επιτρέπουν στις γυναίκες να διατηρούν και να αυξάνουν τη σεξουαλική τους ενέργεια και να την μετατρέπουν σε πιο προηγμένη μορφή, ικανή να θεραπεύει και να αναζωογονεί όλα τα ζωτικά όργανα και τους αδένες του σώματος. 


Οι προτεινόμενες πρακτικές επιτρέπουν σε μια γυναίκα να αυτοθεραπεύει το σώμα της, να διατηρεί και να βελτιώνει την υγεία της και να έχει εμπειρίες που υπερβαίνουν κατά πολύ τον συνηθισμένο οργασμό. Αυτό μπορεί να μετατρέψει τη ζωή των εταίρων μελών σε συνεχή έκσταση συνενώσεως μεταξύ τους και με τον Κόσμο.


Με την άσκηση του σεξουαλικού Kung Fu, θα είστε πιο υγιείς, πιο ευτυχισμένοι, πιο ελκυστικοί, όχι μόνο για τους άνδρες αλλά και για τους ανθρώπους γενικότερα.


Το σεμινάριο δευτέρου επιπέδου περιλαμβάνει ασκήσεις και τεχνικές με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από το πρώτο επίπεδο.


Κόστος: 70 ευρώ, με προκαταβολή 40 ευρώ έως και 20 Νοεμβρίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία το κόστος είναι 80 ευρώ.

Ώρα: το σεμινάριο του δεύτερου επιπεδου θα λάβει χώρα το πρωί 1/12/2018 9:00-16:00.

 

*Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες είναι περισσότερες από 10, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα, σε μεγαλύτερο χώρο στη Ν.Σμύρνη, κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων.

 

SECRETS of TAO of LOVE
Taoist sexual practices for women

"From the myriad of things that heaven has created, the most precious is man. From all the things that bestows prosperity to a man, none can compare with intimacy. In it, he follows Heaven and copies Earth, organizes Yin and manages Yang. Those who comprehend its meaning can nourish their nature and extend their life, those who will miss its true value, will cause harm to themselves and will die prematurely. "

Teachings about love from master Dong Xuan

Improving women's sexual energy.
Taoist sexual art is a tradition that exists more than five thousand years and knows the secrets of male and female multiple orgasms.

Taoist methods of so-called "Ovarian Kung Fu" allow women to preserve and increase their sexual energy and transform it into a more advanced form, capable of healing and revitalizing all vital organs and glands of the body.


The proposed practices allow a woman to self-heal her body, maintain and improve health and have experiences that are far surpassing usual orgasm. That can turn life of partners into continuous ecstasy of union with each other and the cosmos.
By practicing sexual Kung Fu, you will be healthier, happier, more attractive, not only for men but also for people in general.

Επιστροφή στο προηγούμενο